Terepi foglalkozások

Pályázatunk keretében iskolánként kb. 9-9 fő részvételével havonta kirándulásokat szervezünk környékünk természeti értékeinek, védett területeinek megismerésére (Nagyerdő, Hortobágy, stb.). Célunk az ismeretek szerzése mellett a természetvédő attitűd kialakítása.

Az alábbiakban az álmosdi, debreceni és hajdúböszörményi csoportok terepi foglalkozásairól számolunk be rövid beszámolókkal és képekkel.

A debreceni partnereinkkel (Ibolya utcai Ált., Svetits, Szent Efrém és Református Általános iskolák) 2018 tavaszán a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó Hortobágyi Halastó élővilágával ismerkedtünk.
A program minden alkalommal hasonlóan bonyolódott le: A Halastón a nemzeti park munkatársa várt minket, rövid előadásban bemutatta a terület történelmét és élővilágát, majd a Sziktipró kisvasúttal eljutottunk a Kondás nevű tóegységhez. A csoportok két részre oszlottak, az egyik csoport a tóegység területén lévő kilátót foglalta el, a másik csoport a tó szélén lévő 1-es betekintőbe ment, ahol kézi távcsövek és nagy nagyítású távcsövek segítségével megtekintettük a tavon lévő madarakat, mindegyik fajhoz rövid ismertetőt adva. A két csoport felcserélte egymást, majd az egy órás madarászat után szakvezetőnkkel elindultunk az 5 km-es  gyalogtúrára. Sétánk közben megfigyeltük a nemrég visszatért nádi madarainkat, és a terület kétéltűfajaival is találkoztunk.

2018. 02.18.
Résztvevők: Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola tanulói
Helyszín: Szögligeti várrom és tanösvény
A terepfoglalkozás alkalmával az szakiskola természetkedvelő fiataljaiból – tanulóiból – álló csoport egy félnapos túra erejéig az Aggteleki Nemzeti Parkban található Szögligeti várromot és annak környezetét kereste fel egy téli túra erejéig.

20180218_Terep_Szakkozep_1

2018. 04. 07.
Résztvevők: Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola tanulói
Helyszín: Tiszalöki holtágak környezetében kialakított tanösvény
A terepfoglalkozás alkalmával az szakiskola természetkedvelő fiataljaiból – tanulóiból – álló csoport egy félnapos túra erejéig az Tiszalök város melletti, Kenyérgyári-tavak (holtágak) területén kialakított természetismereti tanösvényt látogatta meg.

2018. 04. 10.
Résztvevők: Ibolya Utcai Általános Iskola (Debrecen) tanulói

2018. 04. 17.
Résztvevők: Debrecen Református Kollégium Általános Iskolája tanulói

2018. 04. 21.
Résztvevők: Középkerti Általános Iskola (Hajdúböszörmény) tanulói
Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola (Hajdúböszörmény) tanulói
Helyszín: Vackor tanösvény, Kutasi-erdő (Hajdúhadház külterület)
Az utazással együtt 4 órás időtartamú foglalkozás alkalmával a résztvevők bejárhatták a Hajdúhadházi Erdőbirtokosság által néhány éve kialakított és folyamatosan karbantartott Vackor-erdei tanösvény közel 2,5 km hosszúságú nyomvonalát, ahol 5 alkalommal tartottunk pihenőt, illetve ismeretátadást az alábbiak szerint:
-A tanösvény kiinduló pontján: általánosságban a Nyírségi erdők természetföldrajzáról és a Natura 2000 ökológiai hálózat fogalmáról
-Kilátó pont: a nyírégi akácosokról, valamint az egykori tölgyesekről
-Pihenő pont: az akácosok és tölgyesek biológiai sokféleségének összehasonlítása, azok aljnövényzetében található virágzó lágyszárúak alapján
-Középkorú tölgyesnél: madárhatározás az énekesmadarak hangfelismerése alapján
-Öreg tölgyfák (végpont): egy kiválasztott öreg tölgyfa fizikai paramétereinek meghatározása
A terepfoglalkozás alkalmával az utazást a szervezők által biztosított 2 kisbusszal oldottuk meg, amely során oda-vissza mintegy 20 kilométert tettünk meg.
Nevelőként 2 fő pedagógus vett részt (a szakkörvezető és egy szaktanár a Bocskai István Általános Iskolából).

2018. 04. 22.
Résztvevők: Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola tanulói
Helyszín: Bocskaikerti tanyák
A terepfoglalkozás alkalmával az szakiskola természetkedvelő fiataljaiból – tanulóiból – álló csoport egy félnapos túra erejéig a Bocskaikert melletti tanyavilágot járta be, annak tavaszi madárvilágát tanulmányozva.

2018. 04. 28.
Résztvevők: a Hajdúböszörményi Középkerti és Bocskai István Általános Iskola tanulói
A Baross Gábor térről 3 kisbusszal induló egész napos kirándulás során elsőként a Hortobágy-halastóra vezetett utunk, ahol kisvasúttal jártuk be a tavak területét és megismerkedtünk annak madárvilágával. Az otthonról hozott szendvicsek elfogyasztására a kisvasút kiindulópontjánál kialakított pihenő területén került sor délben.
Ezt követően utunk Tiszacsegére vezetett, ahol lesétáltunk a komprévbél a folyó partra, az ártér növény- és állatvilágának tanulmányozása céljából. Majd délután a Hortobágy északi pusztáinak tájaival és élővilágával ismerkedhettünk a Cserepes-pusztán felállított kilátó és a Balmazújváros alatti varjútelep közelében beiktatott megállók keretében.

2018. 05. 03.
Résztvevők: a Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola tanulói
Helyszín: Gyöngyvirágos-tölgyes helyi jelentőségű természetvédelmi terület (Hajdúböszörmény külterület)
A Bodai Pihenőből félórás oda, majd vissza induló gyalogos túrával megközelített védett erdő az egyik utolsó hírmondó erdőtagja az egykor több ezer hektáros tölgyeseknek, amelynek helyét mára zömmel idegen fajok szorították ki (pl. fehér akác, vörös tölgy és nemes nyár).
A tölgyesben a résztvevő gyerekek az őshonos fafajokkal, az idén hamar elvirágzó tavaszi karakter lágyszárú növényekkel (pl. gyöngyvirág, salamonpecsét és bársonyos tüdőfű), valamint a mindent kiszorító özönnövényekkel ismerkedhettek.

2018. 05. 09.
Résztvevők a Szent Efrém Görögkatolikus Általános Iskola tanulói.
Terepfoglalkozásunkat a Hortobágyi Nemzeti Park Hortobágyi-Halastó részén tartottuk meg. A Halastón a nemzeti park munkatársa várt minket, negyed órás előadásban bemutatta a terület történelmét és élővilágát, majd a Sziktipró kisvasúttal eljutottunk a Kondás nevű tóegységhez. A csoport először a végállomáson lévő kilátóból tekintette meg a tavon pihenő madarakat, majd közösen elsétáltunk az 1-es kitekintőbe, ahol kézi távcsövek és nagy nagyítású távcsövek segítségével megnéztük a tavon lévő madarakat, mindegyik fajhoz rövid ismertetőt adva. Az egy órás madarászat után szakvezetőnkkel elindultunk az 5 km-es  gyalogtúrára. Sétánk közben megfigyeltük a területen élő madarakat, köztük a fokozottan védett vörös gémet, nagy kócsagot és cigányrécéket is volt szerencsénk látni. A madárvilág mellett a helyi növénytársulásokról és fajokról is szó esett, megnézhették a nagy tőszámban virágzó mocsári nőszirmokat vagy a védett farkasalmalepke tápnövényét a farkasalmát is.

2018. 05. 15.
Résztvevők: Debrecen Svetits Róm. Kat. Általános Iskolája tanulói

2018. 05. 22.
Résztvevők köre: Álmosdi Bocskai István Általános Iskola tanulói
Az általános iskola tanulói megismerkedhettek a természetes és mesterséges odúkat elfoglaló kisemlősfajokkal, úgymint sárganyakú erdei egér, közönséges erdei egér, vörös mókus, pelefajok. Megtudhatták az odúk keletkezésének okait, ezek természetben betöltött szerepét és a kisemlősök természetvédelmi helyzetét és jelentőségüket a hazai ökoszisztémában.

2018. 05. 24.
Résztvevők köre: Álmosdi Bocskai István Általános Iskola tanulói
Az általános iskola tanulóival kilátogattunk az 1975-ben helyi jelentőségű védett természeti terület státuszt kapott Miskolczy-parkba (TSZ-kert). A gyerekek megismerték a puhafa ligeterdők jellegzetes növénytársulásait, ezek mellett beszéltünk a környéken élő madarakról, amiket távcső segítségével meg is csodálhattak. A parkban megnéztük a hatalmas, őshonos ezüsthársakat, az egyik fa a védett nagy hőscincérnek ad otthont, a nyíltabb részeken pedig lepkék sokaságával találkoztunk, így megismerkedhettek a területen élő ízeltlábú fajokkal is. Túránkat a védett kertben található lágyszárúak megismerésével, a gyógynövények bemutatásával zártuk.

2018. május 25.
A program Tokajban a Nagykopasz-hegy tetejéről induló „zöld jelzésű” turistaút bejárását célozta meg, amely az út végén a Borostyán tanösvénybe futott bele. Összesen mintegy 8 kilométert megtéve, a túra 3 órányi ideje alatt. A túra során a résztvevők geológia és földtani ismeretekkel, valamint a tokaji-hegy páratlan botanikai értékeivel ismerkedhettek meg. Valamint útközben – illetve a hegytetőn lévő kilátóban – számos érdekes lepke, hüllő és madárfajjal találkozhattunk.

2018. június 8.
A program során Tiszalökön a helyiek által Kenyérgyári-holtágak – a környék béliek kedvelt horgászhely – területén néhány éve kialakított tanösvény bejárást célozta meg (kb. 1,5 km).
Ennek során a vizek nyáreleji növényvilágával, valamint érdekes vízi állatvilágával ismerkedhettünk meg, amelyhez a tanösvény tablói is segítségünkre voltak. A program kapcsán a résztvevők a távcső felépítésével és használatával is megismerkedhettek, a vízimadarak tanulmányozása során (illetve ahhoz kapcsolódóan).

2018. 06. 29. Álmosd-Kokadi Víztározó, Álmosd Miskolczy park
Résztvevők köre: Álmosdi Bocskai István Általános Iskola tanulói
A foglalkozás alkalmával a résztvevők bejárhatták az Álmosd-Kokadi Víztározó területét, ahol nagy nagyítású távcső és kézi távcső segítségével megtekinthették a víztározó vízimadárfajait, közben tájékoztatást kaptak a terület élővilágáról, jellemző védett állat- és növényfajairól. Ezt követően elsétáltunk az álmosdi Miskolczy-park helyi jelentőségű védett területére, ahol megismerkedtek a résztvevők a régen jellemző, mára már csak maradvány puhafa ligeterdő növénytársulással és jellemző élőlénycsoportjaival. Többszöri megállásunk alkalmával meghatároztuk a jelenlévő madarakat az énekükről, távcsővel egy-egy kiülő madárfajt meg is tudtunk nézni, beszélgettünk a hely jelentőségéről a denevérek szempontjából is, találtunk jellegzetes „denevéres-fákat”. Túránk végeztével még számba vettük az Álmosdon költő madarakat.

2018. július 16. Hajdúdorog
Résztvevők köre:      Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola és a Középkerti Általános Iskola  tanulói
A foglalkozás alkalmával a résztvevők megtekinthették a Hajdúdorog határában lévő, fokozottan védett madarunk, a gyurgyalag egyik költőállományát. A madarak jobb megfigyelhetősége és a zavarás elkerülése végett a csapatot két részre osztottuk, és 1-1 fotós leskunyhóban foglaltunk helyet. A költőfal kezelése miatt a gyurgyalagok száma szépen növekedett az elmúlt években, ezért megfigyelésünk során sok, éppen táplálékot hordó madárral találkoztunk. A gyerekeknek meséltünk a madarak szokásairól, érdekes tulajdonságaikról, a madarakat veszélyeztető tényezőkről és védelmük lehetőségeiről. A gyurgyalagokon kívül figyelemmel kísértük a többi madarat is, láttunk búbos bankákat, vörös vércséket, seregélycsapatokat.

 2018. szeptember 17. Tócó völgy
Szemétszedéssel egybekötött kellemes természetismereti túrát tartottunk a Tócó-völgy Különleges Természetmegőrzési Területen. Hajdúböszörményből indult 14 órakor a vonat, Hajdúszentgyörgyön  leszálltunk , majd szakvezetőnk rövid tájékoztatást tartott a túráról. Szétosztottuk a szemeteszsákokat, védőfelszereléseket, és elindultunk túránkra. A szakvezető bemutatta a terület védendő értékeit, különleges, csak ezen a részen megtalálható védett növényeit, de találkoztunk énekesmadarakkal is, és felköröztek ragadozómadarak is, amiket nagy nagyítású távcső segítségével nézhettek meg a gyerekek.
Sajnos szemetet is találtunk bőven, de a gyerekek nagy lelkesedéssel gyűjtötték a zsákokba, közben meséltünk nekik az illegális szemétlerakás veszélyeiről.
A túránkat a Zeleméri Csonkatorony és bronzkori földvárnál fejeztük be, ahol még megismerkedhettek a templom történetével.

2018. szeptember 27. Álmosd-Kokadi víztározó
Őszi madármegfigyelő túránk a Bocskai István Általános Iskolától indult. A kellemes kora őszi időben 2,5 km-es sétával jutottunk a víztározóig, mivel már elkezdődött az őszi madárvonulás, ezért útközben is figyeltük már a szemünk elé kerülő madarakat. A víztározó és azt körülvevő nagy fa- és bokorsor jó helyet biztosított arra, hogy a különböző előhelyeket előnybe részesítő madárfajokkal is találkozhassunk. Elsősorban a nádi madarakról beszélgettünk és a nádasokat vonuláskor használó fajokról, de erdei madarakkal is találkoztunk. A madarak mellett megtárgyaltuk az erdők, nádasok különböző  aszpektusait is. Visszafelé a túrában elfáradt gyerekeket finom szőlővel kínálták meg a helyi gazdák.

2018. október 3. Debreceni Nagyerdő
Őszi erdei terepgyakorlatainkon megismerkedtünk a Békás-tó élővilágával, a tőkésrécéktől a mocsári teknősökön át a szitakötő lárvákig. Az erdei tanösvényen nem csak madarakat (csuszkák, harkályok, cinegék és társaik) és mókusokat láttunk, hanem különböző madárodúkat, denevérházakat és madáretetőket is, és megbeszéltük ezek természetvédelmi jelentőségét. A parkerdői növényei közül pedig felismertük a vérehulló fecskefüvet, a feketediót, a kocsányos tölgyet és a narancseper fát is megtaláltuk. Felfedeztük hazánk első természetvédelmi területét.

2018. október 4. Debreceni Nagyerdő

2018. október 8. Debreceni Nagyerdő

2018. október 9. Debreceni Nagyerdő

2018. október 22. Balmazújváros -Darassa puszta
A tavaszi Ökoskodó természet-  és környezetismereti verseny II. helyezettjeinek szerveztünk jutalomkirándulást.
Darassa-puszta közigazgatásilag Balmazújvároshoz tartozik és a Hortobágyi Nemzeti Park része. A puszta kiváló  megfigyelőhely a Hortobágyi Halastóra éjszakára behúzó , nagy mennyiségű és ezért igen látványos darunak.
A gyerekekkel kisbuszok segítségével jutottunk ki a területre, sok szülő is jött a darunézésre. A kiosztott távcsövek segítségével nem csak a darvakat, de a pusztában lévő többi madarat is meg tudták csodálni a fiatalok.
A behúzáson teljes sötétedésig maradtunk, a látvány mellett így a darvak erőteljes hangjára is tudtunk figyelmet fordítani.

2018. október 26. Balmazújváros, Virágoskút
Októberi terepfoglalkozásunk a daruvonulás jegyében telt. A balmazújvárosi tóegységhez tartozó Virágoskúti-halastavakhoz látogattunk.
Október vége felé a Hortobágyi –Halastavakról a madarak nagy része átcsoportosul a virágoskúti részre, így közel 60.000 daru behúzását tekinthettük meg az iskolásokkal. Mivel korábban kimentünk a területre, ezért még tarlózó , kukoricaföldön táplálkozó darvakat is meg tudtunk nézni nagy nagyítású távcsövekkel. A darvak mellett találkoztunk más madarakkal is, hatalmas vadlúdcsapatok szálltak be a tóra, sirálycsapatok köröztek a fejünk felett és még egy vadászó vörös vércsét is meg tudtak nézni a gyerekek, zsákmányolás közben.

2018. november 10.
A Széchenyi István Mg. Szakközépiskola diákjaival megismerkedtünk a Hajdúböszörményi erdő (Natura 2000 terület) értékeivel, és segítséget nyújtottak védett növények elültetésében.

2018. november 23.
Természetismereti terepfoglalkozásunk ezúttal a balmazújvárosi Nagy-szik vizes élőhely-rehabilitációs területen volt.  A Hortobágyon  ez a legépebben fennmaradt szikes tó.
A szikes tó és a körülötte lévő puszta  a Hortobágyi Nemzeti Park védelme  alatt áll, európai szintű prioritást élveznek. A terület része a különleges madárvédelmi területeknek és a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek is.
A Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola és Középkerti Általános Iskola tanulóival erre a területre látogattunk ki kisbuszokkal, hogy az ősszel itt tartózkodó vadlúdfajokat élőben is láthassák a tanulók. Szerencsénkre a vadlibák nagy mennyiségben voltak jelen a területen és nagy nagyítású távcsövekkel közelről is meg tudtuk figyelni őket táplálkozás közben.
A nagy lilikek és a nyári ludak mellett szerencsénkre a ritka és fokozottan védett vörösnyakú lúd néhány példányát is sikerült távcsövekkel megfigyelnünk.

2018. 12. 21.
A téli szünet előtti utolsó napon tartottuk 2018 év utolsó terepi programját, ahol a szakkörön tanultakat alapul véve a gyakorlatban is bemutatásra került, hogyan és mivel lehet segíteni télen a madarakat.
A részt vevő gyerekek elgondolkodtató feladatokat kaptak a téli madáretetésről, amiket kis töprengés után sikeresen megoldottak.
Ezek mellett madármegfigyelésekre is volt alkalmunk, mikor egy-egy éhes mezei veréb vagy feketerigó a közeli bokrosokat választotta pihenőhelynek.

2019. január 25.
A januári terepfoglalkozásunk a Hajdúsági Múzeum belső kertjébe került megrendezésre.
A múzeum örökzöldekkel beültetett fasorát évek óta, minden télen erdei fülesbaglyok foglalják el nappalozóhelynek használva.
A gyerekek közül sokan nem láttak még semmilyen baglyot, így jó alkalom volt, hogy közelről megnézhessék, hogy milyenek is a baglyok élőben.
Nagy nagyítású távcsövekkel a baglyok karnyújtásnyi közelségbe kerültek az érdeklődő gyerekekhez, néhányan meg is lepődtek hogy a távoli madarak hirtelen milyen közel kerültek hozzájuk.
A távcső segítségével megvizsgálhatták a madarakon a szakkörön tanultakat, a hatalmas karmokkal ellátott lábakat, a puha, hangtalan repülésre tervezett tollakat, a nagyméretű, előre néző szemeket, és a fejtetőn lévő fülpamacsokat, amikről már tudjuk, hogy nem is igazi fülek.

2019. február 22.
A szeles nap ellenére összegyűltünk a Vackor-tanösvény bejáratánál és elkezdtük természetismereti túránkat, ami az erdők-kiváltképp a gyöngyvirágos-tölgyesek megismeréséről szólt.
Az ébredő természetben is már sok érdekességet láttunk, revírjüket jelölő énekesmadarakkal, doboló fakopácsokkal, termikelő egerészölyvekkel. Beszéltünk, a tavasszal virágzó védett és karakternövényekről is, és megcsodáltunk az itt-ott kibújó tyúkhúrt, vérehulló fecskefüveket.

2019. március 22.
Hajdúböszörményből indultunk vonattal Hajdúszentgyörgyig, majd a Tócó-völgy Natura 2000-es területen sétáltunk vissza a Zeleméri templomromig. A TeSzedd! szemétszedő akcióhoz csatlakozva a védett területet jártuk be és tisztítottuk meg az eldobott szeméttől. A szemétszedés közben pedig megfigyeltük a már ébredező természet minden nyomát, tyúktaréjok sárgállottak, egerészölyv vadászott a közvetlen közelünkben. A szakkörön már megismert Tócó-völgy élővilágával most testközelből is találkozhattak a hajdúböszörményi tanulók.

2019. április 17.
Résztvevők a Debreceni Református Általános Iskola tanulói.
Terepfoglalkozásunkat a Hortobágyi Nemzeti Park Hortobágyi-Halastó részén tartottuk meg. A Halastón a nemzeti park munkatársa várt minket, negyed órás előadásban bemutatta a terület történelmét és élővilágát, majd a Sziktipró kisvasúttal eljutottunk a Kondás nevű tóegységhez. A csoport először a végállomáson lévő kilátóból tekintette meg a tavon pihenő madarakat, majd közösen elsétáltunk az 1-es kitekintőbe, ahol kézi távcsövek és nagy nagyítású távcsövek segítségével megnéztük a tavon lévő madarakat, mindegyik fajhoz rövid ismertetőt adva. Az egy órás madarászat után szakvezetőnkkel elindultunk az 5 km-es gyalogtúrára. Sétánk közben megfigyeltük a területen élő madarakat.

2019. április 18.
Hajdúböszörményből indultunk a hajdúdorogi gyurgyalag-élőhelyre a hajdúböszörményi iskolák tanulóival.
A gyurgyalag partfalat kéziszerszámok segítségével megigazítottuk a madarak számára, hogy eltávolítsuk a régi, leszakadó részeket, így biztonságossá téve. Ez mellett az élőhelyet a szeméttől is megtisztítottuk. A szorgoskodás végeztével rövid madármegfigyelést végeztünk, a tavasz elején visszaérkezett madarakat (pl. búbos bankákat) is megfigyelhettünk.

2019. május 10.
A májusi terepfoglalkozást a hajdúböszörményi gyöngyvirágos-tölgyes helyi védett területen tartottuk. A gyerekek a késő tavasszal nyíló növényekkel ismerkedtek és nagyon sokféle, már a költési időszakban lévő madárfajjal találkoztak. Távcső segítségével megnézték a tipikus erdei madarakat, különlegesség volt a félénk fekete harkály lencsevégre kerülése. Másik érdekesség, a ritka vöröshátú fürge gyík volt, amit egy fotó erejéig kézbe is vettünk, majd útjára bocsájtottuk.

2019. május 13.
Résztvevők a Debreceni Svetits Ált. Isk. tanulói.
Terepfoglalkozásunkat a Hortobágyi Nemzeti Park Hortobágyi-Halastó részén tartottuk meg. A Halastón a nemzeti park munkatársa várt minket, negyed órás előadásban bemutatta a terület történelmét és élővilágát, majd a Sziktipró kisvasúttal eljutottunk a Kondás nevű tóegységhez. A csoport először a végállomáson lévő kilátóból tekintette meg a tavon pihenő madarakat, majd közösen elsétáltunk az 1-es kitekintőbe, ahol kézi távcsövek és nagy nagyítású távcsövek segítségével megnéztük a tavon lévő madarakat, mindegyik fajhoz rövid ismertetőt adva. Az egy órás madarászat után szakvezetőnkkel elindultunk az 5 km-es gyalogtúrára. Sétánk közben megfigyeltük a területen élő madarakat.

2019. május 15.
Résztvevők a Debreceni Ibolya utcai Általános Iskola tanulói.
Terepfoglalkozásunkat a Hortobágyi Nemzeti Park Hortobágyi-Halastó részén tartottuk meg. A Halastón a nemzeti park munkatársa várt minket, negyed órás előadásban bemutatta a terület történelmét és élővilágát, majd a Sziktipró kisvasúttal eljutottunk a Kondás nevű tóegységhez. A csoport először a végállomáson lévő kilátóból tekintette meg a tavon pihenő madarakat, majd közösen elsétáltunk az 1-es kitekintőbe, ahol kézi távcsövek és nagy nagyítású távcsövek segítségével megnéztük a tavon lévő madarakat, mindegyik fajhoz rövid ismertetőt adva. Az egy órás madarászat után szakvezetőnkkel elindultunk az 5 km-es gyalogtúrára. Sétánk közben megfigyeltük a területen élő madarakat.

2019. május 23.
Résztvevők a Debreceni Szent Efrém Általános Iskola tanulói.
Terepfoglalkozásunkat a Hortobágyi Nemzeti Park Hortobágyi-Halastó részén tartottuk meg. A Halastón a nemzeti park munkatársa várt minket, negyed órás előadásban bemutatta a terület történelmét és élővilágát, majd a Sziktipró kisvasúttal eljutottunk a Kondás nevű tóegységhez. A csoport először a végállomáson lévő kilátóból tekintette meg a tavon pihenő madarakat, majd közösen elsétáltunk az 1-es kitekintőbe, ahol kézi távcsövek és nagy nagyítású távcsövek segítségével megnéztük a tavon lévő madarakat, mindegyik fajhoz rövid ismertetőt adva. Az egy órás madarászat után szakvezetőnkkel elindultunk az 5 km-es gyalogtúrára. Sétánk közben megfigyeltük a területen élő madarakat.

2019. június 25.
Túránk során a Nagy-nyerges helyi jelentőségű természetvédelmi területet barangoltuk be a gyerekekkel. A Partos-rét völgyzárógátján haladt utunk, majd megcsodáltuk az ugyancsak Nagy-nyerges nevet kapott ex-lege védett kunhalmot. Sajnos az értékes löszgyep nagy része degradált, viszont ezt az értéket is meg tudták nézni a gyerekek, hiszen a kunhalom területét nem lehetett beszántani. A jellegzetes növényeket is megnéztük, meghatároztuk, ezen felül sok madárral találkoztunk, a gyerekek számára a legérdekesebb egy szitáló vörös vércse volt.

2019. szeptember 12.
Az álmosdi Miskolczy-park helyi jelentőségű természetvédelmi területet látogattuk meg az iskolásokkal és az iskola egyik pedagógusával. Ősz elején járva már elkezdődött a levelek színesedése, és a madarak vonulása is javában tart. Találkoztunk nagy pintycsapatokkal, és rengeteg fecskével –akik már a hosszú útra készülődve vadásztak az égen. A gyerekek faleveleket és terméseket gyűjtöttek, kiváltképp a park szélén található mogyoróbokrok terméseit. Találkoztunk még sokféle nappali lepkével is, és azok hernyóival, amit a gyerekek kézbe véve tanulmányozhattak, majd utána útjára engedték őket.

2019. szeptember 19.
Szemétszedéssel egybekötött kellemes természetismereti túrát tartottunk a Tócó-völgy Különleges Természetmegőrzési Területen. Hajdúböszörményből indult 14 órakor a vonat, Hajdúszentgyörgyön leszálltunk, majd szakvezetőnk rövid tájékoztatást tartott a túráról. Szétosztottuk a szemeteszsákokat, védőfelszereléseket, és elindultunk túránkra. A szakvezető bemutatta a terület védendő értékeit, különleges, csak ezen a részen megtalálható védett növényeit, de találkoztunk énekesmadarakkal is, és felköröztek ragadozómadarak is, amiket nagy nagyítású távcső segítségével nézhettek meg a gyerekek. Sajnos szemetet is találtunk bőven, de a gyerekek nagy lelkesedéssel gyűjtötték a zsákokba, közben meséltünk nekik az illegális szemétlerakás veszélyeiről.
A túránkat a Zeleméri Csonkatorony és bronzkori földvárnál fejeztük be, ahol még megismerkedhettek a templom történetével.

2019. szeptember 27.
Nagyerdei séta a Debreceni Református Általános Iskola 1a és b osztályosaival. A gyerekek megismerkedtek a helyi védett nagyerdei park növény és állatvilágával, és példákkal illusztrálva a természetvédelem fontosságával.

2019. október 9.
Nagyerdei séta a Debreceni Svetits Római Katolikus Általános Iskola tanulóival. A gyerekek megismerkedtek a helyi védett nagyerdei park növény és állatvilágával, és példákkal illusztrálva a természetvédelem fontosságával.

2019. október 11.
Terepfoglalkozásunkat a Hortobágyi Nemzeti Park Hortobágyi-Halastó részére szerveztük, ahol a gyerekek az őszi daruvonulást tekinthették meg. A Halastón a nemzeti park munkatársa várt minket, aki előadásában bemutatta a terület történelmét és élővilágát, majd a darvak vonulásáról néztek meg egy kisfilmet a Halászbárka vetítőtermében. A film után a Sziktipró kisvasúttal eljutottunk a Kondás nevű tóegységhez. A csoport először a végállomáson lévő kilátóból nézte meg a tavon pihenő madarakat, majd közösen elsétáltunk az 1-es kitekintőbe, ahol kézi távcsövek és nagy nagyítású távcsövek segítségével figyelték a tavon lévő madarakat, mindegyik fajhoz rövid ismertetőt adva. Sötétedéskor a darvak is látványos csapatokban és jellegzetes krúgatásokkal kezdtek el behúzni a tóra, örök élményt nyújtva ezzel a kilátogató iskolásoknak.

2019. október 18.
Nagyerdei séta a Debreceni Ibolya utcai Általános Iskola tanulóival. A gyerekek megismerkedtek a helyi védett nagyerdei park növény és állatvilágával, és példákkal illusztrálva a természetvédelem fontosságával.

2019. október 18. Álmosd
A péntek délutáni terepfoglalkozás alkalmával az álmosdi Gorkij fasor menti területekre látogattunk ki a tanulókkal.
A kellemes, nyárt idéző időben az egész osztály kilátogatott , hogy megtekintsék az őszi aszpektus jellemző növényeit, és az ősszel nagyobb csapatokban összeálló védett madarakat.
Utunk során találkoztunk nagyobb csapat mezei verébbel, csipkebogyót falatozó fekete rigókkal, erdei pintyek daloltak a közeli kiserdő nagyobb fáin.
Megfigyeltünk még ezen kívül sok bogyós termésű bokrot, ( vadrózsa, kökény, galagonya, fekete bodza), és beszélgettünk ezek fontosságáról, főleg az őszi időszakban, mikor az érett termések táplálékot biztosítanak a vonuló madarak sokaságának.
A természetismereti túra végén a gyerekeknek volt még ideje a közeli “Kisdombon” csúszkálni is, ami ebben a jó időben igazi feltöltődés volt nekik.

2019. október 21. Hortobágy
A Szent-Efrém Általános Iskola tanulói Hortobágy-Halastavi kiránduláson vettek részt, aminek a daruvonulás adott apropót. A halastavi látogatóközpont megtekintése és rövid előadás meghallgatása után a Kisvasúttal mentek ki a Kondás tóhoz, melynek őszi madárvilágát és a darvakat is megcsodálhatták.

2019. november 28. Balmazújváros
Terepfoglalkozásunkat a Hortobágyi Nemzeti Park Nagy-szik részére szerveztük, ahol a gyerekek az őszi-téli libacsapatok vonulását, pihenését, táplálkozását tekinthették meg.
Bérelt nagybusszal indultunk Balmazújvárosra, hogy a télen itt lévő libafajokat ( kis lilik, nagy lilik, vörösnyakú lúd) megmutassuk a gyerekeknek, és meséljünk a vadludak vonulási szokásairól és telelőhely választásukról.

2019. december 29. Hajdúböszörmény
Terepfoglalkozásunkat a Hajdúsági Múzeum udvarán tartottuk, ahol ez év telén is összegyűltek a telelő erdei fülesbaglyok. Az udvaron álló idős tujákon összesen 25 baglyot számoltak a gyerekek, ezek közül pár madarat a nagy nagyítású távcső segítségével egészen közelről megfigyelhettek. A 2020-as év madarává választott baglyokról sok mindent megtudhattak a terepfoglalkozás résztvevői, még egy gyors bagolyköpet elemzésre is sort kerítettünk.