Szakköri foglalkozások

EFOP pályázatunk keretében havonta tartunk szakköri foglalkozásokat debreceni és hajdúböszörményi partner intézményeinkben. A programokon minden iskolából 3-3 tanuló vesz részt.

Az alábbiakban minden eseményről rövid leírással és néhány képpel számolunk be.

2018.

Február 23. Hajdúböszörmény: Az éjszakai ragadozó madarakról
Élénk érdeklődés mellett indulhatott el a Zöld Kör előadótermében február utolsó péntek délutánjára meghirdetett természetismereti szakkör, amelynek első foglalkozását az éjszakai ragadozó madaraknak szenteltük és így a résztvevők a baglyok világába kalandozhattak el. A programon több mint egy tucatnyi gyermek vett részt a város három iskolájából, amelynek alkalmával a foglalkozás első részében a szomszédos Hajdúsági Múzeum udvarára látogattunk, ahol előbb megszámoltuk a napközben az udvar örökzöldjeinek sűrűjében pihenő erdei fülesbaglyokat – ott jártunkkor 14 példányt számolhattunk össze -, majd a tuják tövében bagolyköpetet gyűjtöttünk. Ezt követően egy, az előadóteremben megtartott előadás keretében megvizsgáltuk hogyan alkalmazkodtak a baglyok az éjszakai ragadozó életmódhoz, majd megismertük a hazánkban előforduló bagolyfajokat Guba Attila biológia tanár – szakkörvezető segítségével. Végül egy kis nyomozómunka következett: a gyűjtött bagolyköpeteket szétszedtük, és a csontok alapján közösen meghatároztuk, hogy mi volt a baglyok vacsorája mikroszkóp segítségével.

Március 14. Természettár: Mikroszkópos gyakorlat
A foglalkozás alatt megismerkedtünk a mikroszkóppal és működésével, majd botanikai, zoológiai és patológiai preparátumokat vizsgáltunk, melyeket mindenki dokumentált is saját jegyzetébe. Ezt követően nyúzatot és metszetet készítettünk, és vizsgáltunk meg alaposan.

Március 22. Álmosd – szakkör és terepfoglalkozás
Résztvevők: Álmosdi Bocskai István Általános Iskola tanulói
Helyszín: Álmosdi Bocskai István Általános Iskola
Az általános iskola tanulói megismerkedhettek a világ különböző élőhelyein lakó baglyokkal, és a hazai bagolyfajokkal. Betekintést nyertek a baglyok különleges képességeikbe, életmódjukba, és a bagolyköpeteken keresztül a táplálkozási szokásaikba is.
Nevelőként 2 fő pedagógus vett részt (az osztályfőnök és egy szaktanár a Bocskai István Általános Iskolából).

Március 23. Hajdúböszörmény: Hortobágy élővilága
Nem lankadt az érdeklődés a második foglalkozásra sem, így szintén teltházas volt a Zöld Kör előadóterme a március utolsó péntek délutánjára meghirdetett természetismereti szakkör alkalmával is, melyet a Hortobágy növény és állatvilágának, leginkább a madaraknak szenteltük és így a résztvevők a Hortobágy varázslatos világában kalandozhattak el. A foglalkozás célja – az új ismeretek megszerzése mellett – az volt, hogy előkészítse a következő programelemet, ami egy Hortobágyra szervezett kisvonatos madarásztúra. A programon több mint egy tucatnyi gyermek vett részt a város három iskolájából, amelynek alkalmával megismertük a Hortobágy növény és állatvilágát leginkább a madarakra koncentrálva. A fajok megismeréséhez egy vetítettképes előadás és madárhatározó könyvek segítségével jutottunk közelebb. A foglalkozás kiegészítő elemeként megismerkedtünk a binokuláris távcső és a teleszkóp (nagy nagyítású madarász távcső) felépítésével, működésével és használatának módjával is, hogy a terepi programon már használni tudjuk az itt megszerzett ismereteket.

Április 18. Természettár: Bagolyköpet analízis
A foglalkozás első részében megismerkedünk általánosságban a baglyokkal, testfelépítésükkel és anatómiájukkal, majd hazánk bagolyfajaival, életmódjukkal, és szokásaikkal. Ezt követően erdei fülesbagoly köpetet elemeztük, s a kipreparált csontocskákból (koponyák és állkapcsok) meghatároztuk az elfogyasztott zsákmányállatokat fajra nézve.

május 4. Hajdúböszörmény: Természetfotózás
Az április végén a koordinátor pedagógusok kérésére elhalasztott foglalkozás témája a természetfotózás volt. Ennek apropóját az adta, hogy még néhány napig megtekinthető volt a foglalkozás idején Molnár Antal természetfotó tárlata – Élet a Bodrog mentén címmel – a helyi művelődési központ galériájában.
A szakkör első részében a természetfotós előadását tekinthették meg a résztvevők, amely PPT diasorral egészült ki és a természetfotózásról, azon belül elsősorban a madárfotózásról tartalmazott ismereteket és praktikákat. De ezen túl magáról a fotózásról, valamint a digitális képalkotásról, annak történetével is megismerkedhettek a diákok.
Ezt követően a fél perc séta távolságra található művelődési központba fáradhattunk át és tekinthettük meg az említett tárlatot.

május 17. Természettár: Ősállattan
Visszamentünk sok millió évet az időben, miközben megismerkedtünk a letűnt korok lényeivel és a kövületek gyűjtésével. Hiteles fosszília lenyomatot készítettünk.

május 23. Hajdúdorog: Odúkihelyezés
Résztvevők köre: Hajdúböszörményi Bocskai István Általános Iskola (Hajdúböszörmény), valamint Középkerti Általános Iskola (Hajdúböszörmény) tanulói
Helyszín          :           Pródi-gyepek (Hajdúböszörményi külterület)
Az utazással együtt 3 órás időtartamú foglalkozás alkalmával a résztvevők bekapcsolódhattak és segíthették a Hortobágyi Nemezeti Park és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közös kezdeményezését a szalakóta védelméért (a szalakóta egy fokozottan védett és veszélyeztett, Natura 200 jelölő faj madár, amely házigalamb nagyságú és a fákkal, facsoportokkal tarkított füvespuszták fészkelője).

A terepprogram alkalmával Kovács Zoltán természetvédelmi őr irányítása mellett összesen 5 mesterséges odú került kihelyezésre, a várostól 10-15 km-re lévő füvespusztákon. Többnyire facsoportok, fasorok szélén egy-egy idősebb fa törzsére erősítve, de egy-egy odú magányos nyárfára és villanyoszlopra is került. A program során természet- és helyismereti és madárvédelmi fogásokat, ismeretket sajátíthattak el a résztvevők, miközben élmény szerűen ismerhették meg a Pródi-gyepek élővilágát.

június 12. Természettár: Anatómia – Csontok az emberi testben. csontváztérképet készítettünk és megvizsgáltuk a csonttípusokat.

szeptember 19. Természettár
BAGLYOK: Megismerkedtünk a hazai bagolyfajokkal életmódjukkal és szokásaikkal. Egy kis bagoly történelem, Pallas Athene-től Micimackóig. Megtudtuk miért fontos a hazai baglyok védelme, és mi mindet tehetünk ennek érdekében. Az előadás után műhelymunka keretében bagolyköpet elemzést végeztünk és a kipreparált csontokból meghatároztuk a zsákmányállatot.

szeptember 26. Hajdúböszörmény – Természetvédelem
2018/2019-es tanév első szakkörét a természetvédelem alapjai témában tartottuk az érdeklődő gyerekeknek. A szakkörösök többek között  megismerkedhettek a természetvédelem alapfogalmaival, történelmével, a hazai nemzeti parkokkal, természeti értékekkel, és a Debrecen-Hajdúböszörményi tölgyesek Natura 2000-es jelölőfajaival. A jelölőfajokat részletesen átbeszéltük, a gyerekeket leginkább a két denevérfaj, a nyugati piszedenevér és a csonkafülű denevér érdekelte.

október 17. Természettár
ÍZELTLÁBÚAK: A legnagyobb változatossággal bíró állatcsoport. Repülnek vagy úsznak, futnak vagy ásnak, óriások vagy törpék. A lényeg, hogy nagyon sokan vannak. Na de mit esznek, hogyan fejlődnek, és hol élnek? Mit jelent a teljes átalakulás, és hogyan néz ki egy múzeumi rovargyűjtemény. Az előadás után műhelymunka keretében cserebogár preparátumot készítettünk.

október 24. Hajdúböszörmény
Októberi szakkörünk során a tanulók az odúlakó kisemlősökről hallgathattak meg egy érdekes előadást. A gyerekek ismereteket szerezhettek ezen állatok érdekes szokásairól, természetvédelmi jelentőségükről , és az ökoszisztémában betöltött szerepükről. A védett és a fokozottan védett fajokra külön és bővebben is kitértünk.

november 21. Álmosd
Az alsó tagozatos kisdiákok a foglalkozáson az ősszel hazánkba érkező vadlúdfajokról szerezhettek ismereteket előadás  és játékos formában is.
A vadlúdfajok megismerése ezen korosztálynak még könnyített formában történt, -honnan jönnek a madarak, milyen fajok vannak, mit esznek stb.- képekkel bemutatva. Az általános iskola saját tulajdonú taneszközeként egy 1957-ben elejtett, kitömött nagy lilik segítette a lúdfajok testközelből való bemutatását , ezt a madarat óvatos tapintással is megvizsgálhatták a gyerekek.
Az interaktív prezentáció után rövid kisfilmet tekinthettek meg, ahol az előtte megismert vadlúdfajokat láthatták repülni, közben megbeszéltük a látottakat.
Az ismeretterjesztő foglalkozás végén a gyerekek vadludas színezőlapot kaptak, így a kedvenc vadlúdfajuk színeit felrajzolhatták a lapra, és ezt emlékként haza is vihették .

 

november 21. Természettár
Kígyók-békák: Az emberek többsége utálattal néz ezekre az élőlényekre, és irtóznak tőlük. Most bebizonyítjuk, hogy alaptalan, a kétéltűek és hüllők nagyon is különleges és szép állatok. Hogyan fejlődnek, miért ilyen sokfélék, hány hazai fajuk van, és hol találkozhatunk velük? Kígyóbőr preparátumot készítettünk.

november 23. Hajdúböszörmény
Őszi terepfoglalkozásunk a hazánkba érkező vadludak jegyében telt, ezért az utána következő szakkör is a vadlibákról szólt.
Az előadás során a tanulók mélyrehatóbban ismerkedhettek meg az ősszel ide érkező vadlúdfajokról, a leggyakoribbtól kezdve a ritka és fokozottan védett fajokkal is.
Nem csak azt tudhatták meg, hogy honnan érkeznek ezek a madarak Magyarországra, de azt is hogy milyen érdekes és különböző táplálkozási szokásaik vannak, mennyire eltérő és izgalmas egy-egy faj fészkelési magatartása. A fokozottan védett fajoknál pedig megbeszéltük a védelem problémáit és lehetőségeit is.

november 26. Álmosd
Most a felső tagozatos diákok ismerkedhettek meg a foglalkozáson az ősszel hazánkba érkező vadlúdfajokról.
A vadlúdfajok megismerése ezen korosztálynak már mélyrehatóbb formában történt, -honnan jönnek a madarak, milyen fajok vannak, ezek pontos leírásai, fészkelési szokásai, természetvédelmi problémái – képekkel bemutatva.
Itt is segítségünkre volt az általános iskola saját tulajdonú taneszközeként egy 1957-ben elejtett, kitömött nagy lilik , így ezen lúdfajt testközelből láthatták és  a madarat óvatos tapintással is megvizsgálhatták a gyerekek.
Az interaktív prezentáció után rövid kisfilmet tekinthettek meg, ahol az előtte megismert vadlúdfajokat láthatták repülni, közben megbeszéltük a látottakat.

december 12. Természettár – A növények csodálatos világa, Lucabúza csíráztatás
Szétztünk szét a növények csodálatos világában miközben megismerkedünk a botanikai alapfogalmakkal. Pl.: Mit jelent az egyszikű, nyitvatermő, egyivarú, kétlaki kifejezés?

december 14. Hajdúböszörmény
A péntek délutáni szakkör a téli madárvédelem jegyében telt.
A tanulók sok értékes információval lettek gazdagabbak , megtudhatták többek között azt is, hogy a madáretetésen kívül télen milyen eszközökkel és tevékenységekkel segíthetjük az ide érkező vagy itt maradt madarakat.
A madáretetés eszközeivel , kellékeivel, -mivel szabad-és mivel nem –etetni, hová , hogyan és milyen madáretetőt érdemes kihelyezni.
A madáritató telepítés fontos tudnivalóiról , a vízcserék és takarítások idejéről és eszközeiről is ismereteket szerezhettek.
Az etetőre járó gyakori és ritka madárfajokat is bemutattuk, és a nekik adható eleségeket minden egyes fajnál közösen felsoroltuk.

december 17. Álmosd
A decemberi álmosdi foglalkozáson az iskola tanulói betekintést nyerhettek a téli madáretetés rejtelmeibe, mikor, hogyan, meddig és mivel etethetőek a madarak, és mivel nem szabad kínálni őket.
A madáretetőre járó téli vendégeket és állandó fajokat képes felismerővel tettük izgalmasabbá.
Ezen kívül a téli madárvédelem témájába beletartozott az is, hogyan kell télen itatni a madarakat, milyen fontos teendők vannak egy itatóval (jégolvasztás, takarítás, kihelyezés módja).
A madárvédelem fontos témája volt még az ebben az évszakban előforduló leggyakoribb balesetek megtárgyalása is, és ezen balesetek elkerülésére tett intézkedések.

december 20. Hajdúböszörmény
December 20-án a Középkerti Általános Iskola tanulói sajátíthatták el a téli madárvédelem nagyon összetett feladatait.
A természetismereti foglalkozáson tanulhattak az akár 6 hónapon át tartó madáretetés mikéntjéről, mint például a felhasználható eleségek és a felkínálás módjának sokféleségéről, az etetőre látogató madarak változatos viselkedéséről, életmódjáról és biológiai igényeikről is.
Képes felismerővel a gyerekek játékos memorizálhatták a madáretetőre járó sokféle madárfajt is, majd közösen megbeszéltük, hogy melyik madár mivel táplálkozik, és télen mivel kínálhatjuk őket.
Ezek mellett természetesen szó esett arról is, milyen fontos intézkedések szükségesek ahhoz, hogy télen ne csak gyönyörködhessünk a tollas kosztosokon,  hanem a különböző veszélyektől megóvhassuk őket, vagy akár a baleseteket is meg tudjuk előzni.

2019.

január 21. Hajdúböszörmény
A szakköri foglalkozás alkalmával a Középkerti Általános Iskola tanuló a baglyokkal ismerkedhettek meg.
Elsőként a baglyokról általánosságban beszéltünk, majd kitértünk a különböző Magyarországon előforduló fajokra, élőhelyeikre és táplálkozási szokásaikra. Minden hazai fajnak meghallgattuk a hangját is.
Ezek mellett szóba hoztuk a baglyok természetvédelmi megítélését és a fajokat veszélyeztető szempontokat is.

január 22. Álmosd
Az álmosdi gyerekek 4-5-6 osztálya a keddi szakköri foglalkozás alkalmával a baglyokkal ismerkedhetett meg.
Természetvédelmi jelentőségük mellett a régi babonákról , folklórról , ókori mitológiába betöltött jelképi szerepükről is beszéltünk.
Megtudhatták azt is, melyik a világ legnagyobb és legkisebb bagolyfaja, miért tudnak olyan hatásosan vadászni, hány bagolyfaj fordul elő Magyarországon és meghallgattuk ezen baglyok hangjait is.

január 23. Debrecen, Természettár
Mesebeli Afrika: Egy izgalmas földrész, az emberiség bölcsője. Veszélyekkel teli sivatagok és őserdők. A legnagyobb szárazföldi állatok, hatalmas csordák, igazi vadak a vadonban. Felfedeztük fel a legősibb kontinens élővilágát. Afrika térképet készítettünk.

január 25. Hajdúböszörmény
Januári szakköri programunk a baglyok megismerésének jegyében telt. A tanulók vetítéses , interaktív előadás kereteiben ismerkedhettek meg a világ baglyaival, azok élőhelyeivel.
Megtudhatták melyik a legkisebb és a legnagyobb bagoly a világon, mivel táplálkoznak a baglyok, és a különleges képességeikről is szót ejtettünk.
Beszéltünk a hazánkban megtalálható 10 bagolyfajról, és mindegyik madárnak meghallgattuk a hangját is.

február 12. Álmosd
A februári szakköri foglalkozásunk a hazai erdők élővilágának megismeréséről szólt.
A szakkörös gyerekek megismerték milyen erdőtársulások fordulnak elő Magyarországon, és ezek milyen szintezettségen találhatóak.
Az erdei életközösségekről, a hosszú táplálékláncokról is szót ejtettünk, majd bemutatásra kerültek a lakóhelyükhöz közeli védett erdőségek is, megbeszéltük milyen fontos és védett állat –és növényfajoknak ad otthont. Legvégül beszélgettünk 2019 év fájáról, a sajmeggyről, a természetben betöltött szerepéről és gazdasági használatáról.

február 13. Természettár
Téma: Haldorádó. Minden ami a halakról lényeges. Mi borítja testüket, hogyan lélegeznek, és hol élnek. Ragadozók és békés halak, a legkisebbtől a legnagyobbig. Érdekes formák és különleges életmódok. Mi is a kaviár? Miért nem halcsont a “halcsont”? És hall e a hal? Anatómiai ábrát és hal modellt készítettünk.

február 14. Középkerti Általános Iskola
A Középkerti Általános Iskola tanulói a hazai erdőtársulásokkal, és a közvetlen környezetük erdőségeivel ismerkedhettek meg.
Megbeszéltük az erdő fogalmát, a telepített és a természetközeli erdők közötti különbségeket, a klímazonális erdőtípusokat.
Az egyes erdőtípusoknál szót ejtettünk a jellemző növényekről, és állatfajokról.
Végezetül megemlítettük 2019-es év fáját, a sajmeggyet, annak jelentőségét és előfordulását.

március 12. Álmosd
A foglalkozás során megismerkedtek a szakkörös tanulók Magyarország kétéltűivel és hüllőivel.
Beszélgettünk általánosságban a  két élőlénycsoportról, élőhelyükről, felépítésükről, fejlődésükről, természetvédelmi helyzetükről, majd minden hazai kétéltűt és hüllőt külön-külön is bemutattunk, emellett érdekes , csak egy-egy, speciálisan egy fajra jellemző tulajdonságot is meghallgathattak.

március 13. Természettár
“Drakula baráti köre”: Szárnya van de nem madár. Ezeréves rémtörténetek szereplői melyek éjszaka kelnek útra, hogy emberek vérével csillapítsák éhségüket. Vámpírok és denevérek, sok monda és tévhit. Nem is olyan rémesek, sőt félnivalónk sincs. Kiderült mit esznek valójában, hogyan tájékozódnak, mit csinálnak télen. Végignéztük a hazai fajokat, majd szétnéztünk a távoli rokonságban is. Volt kis denevér anatómia valamint megbeszéltük miért szorulnak védelemre, és hogyan védjük meg őket.

március 19. Középkerti Általános Iskola
A márciusi szakköri foglalkozás keretein belül bemutatásra került a közelünkben lévő, helyi jelentőségű védett terület és különleges természetmegőrzési terület, a Tócó-völgye.  Debrecentől északra a Hajdúsági löszhát Nyírséghez legközelebb eső platóját szeli ketté a Tócó-ér völgye. Az északi, inkább völgy jellegű rész a hajdúböszörményi községhatárban (Mélyvölgy), míg déli, ellaposodó része Debrecen-Józsa határában van (Józsai legelő).  A terület jellemző társulásain felül az ott élő állatvilággal is megismerkedtek a szakkörös tanulók. Jellemző kétéltű, hüllő, madár, szitakötő és lepkefajait is bemutattuk a gyerekeknek.

április 9. Középkerti Általános Iskola
Áprilisi szakkörünk a vizek, vízpartok élőlényeiről, életközösségeiről szólt. A szakkörös gyerekek betekintést nyerhettek a tavak életközösségeinek övezeteibe. Megismerhették a különböző övezetek növénytársulásait, egy –egy jellemző növényfajt kiemelve közülük. Az övezetek sajátos állatcsoportjait is bemutattuk, a vizek élővilágán túl a vízhez kötődő állatfajokból is részletes ismertetőt tartottunk.

április 10. Természettár
MENTSÜK AMI MENTHETŐ! Kihalt, vagy kihalás szélén álló élőlények, melyeknek az ember pecsételte meg a sorsát. Mi okozta a dodo, a vándorgalamb, vagy a huja vesztét? Hogyan tűnt el az erszényes farkas, vagy a quagga? Mely állatok vannak végveszélyben és miért, milyen módszerekkel lehet esetleg megmenteni ezeket, hogy ne múlt idők legyenek? Ezekkel foglalkoztunk a szakkörön.

április 16. Álmosd
Az álmosdi szakkörösökkel a vizes élőhelyek volt az áprilisi foglalkozás témája. Kiváltképp a település közelében lévő vizes élőhelyeket tárgyaltuk meg, az álmosdi, kokadi területeken elnyúló lápok és láprétek különleges élővilágát mutattuk be a gyerekeknek.

április 30. (8.00-) Hajdúböszörmény
A februári elmaradást a reggel 8 órai szakköri foglalkozás során pótoltuk be. A szakkörös gyerekek Magyarország kétéltűivel és hüllőivel ismerkedtek meg.
Megbeszéltük a hüllők és a kétéltűek jellemzőit, életmódjukat, élőhelyük sajátosságait, és hogy mely fajok élnek hazánkban. A szakkör során nagy hangsúlyt fektettünk ezen élőlények védelmi lehetőségeire és fontosságára.

április 30. (10.55-) Hajdúböszörmény
A vizek, vízpartok élővilága volt az áprilisi szakkör témája. Megismerhették a különböző övezetek növénytársulásait, egy –egy jellegzetes vagy ritka és védett növényfajt kiemelve közülük. . Az övezetek sajátos állatcsoportjait is bemutattuk, a vizek élővilágán túl a vízhez kötődő állatfajokból (ott táplálkozó, költő vagy búvóhelynek használó) is részletes ismertetőt tartottunk.

április 30. (11.45-) Hajdúböszörmény
A februárban elmaradt szakkört pótoltuk a Bocskai István Általános Iskolában. A szakkör résztvevői most az erdők és azok élővilága, az intrazonális erdők típusai és az azon belüli társulásokról halhattak előadást. A szakkör második felében a térségünkben megtalálható erdőtársulásokról bővebb ismereteket adtunk át, főként a hajdúböszörményi gyöngyvirágos-tölgyes helyi jelentőségű védett terület természeti kincseiről.

május 3. Hajdúböszörmény
A hazai nádasok, magassásosok élővilágával foglalkoztunk a májusi szakköri programon. A nádasok főbb tulajdonságairól, a növénytársulásokról beszélgettünk az első részben, majd a tanulók bővebb betekintést nyerhettek a nádasokban élő –vagy kifejezetten nádi életközösségekben előforduló madarakról.

május 6. Hajdúböszörmény
Szakköri foglalkozásunk alkalmával a nádas-magassásos társulások élővilágát, ezen belül is a főképp a madárvilágát beszéltük meg a Középkerti Általános Iskola tanulóival.
A nádas társulásokról, a közönséges nád jellemzéséről és természetvédelmi szerepéről az előadás első részében beszéltünk.
A szakkör további részében áttértünk a jellegzetes nádi madarakra, akik fészkelő, táplálkozó-és búvóhelyül választották ezen területeket

május 7. Álmosd
Az álmosdi Miskolczy-park helyi jelentőségű természetvédelmi területet látogattuk meg az iskolásokkal és az iskola egyik pedagógusával. Már a túra elején láttunk egy egerészölyvet, s miután mindenki megnézte, kiderült hogy a gyerekek közül nagyon sokan nem láttak még ragadozómadarat. Az ősöreg fákkal tarkított parkban a természetvédelmi táblánál megállva beszélgettünk a természetvédelem szimbólumáról, majd a közvetlen közelébe álló hatalmas-soktörzsű gesztenyefáról. Beljebb haladva számtalan énekesmadár énekelt, ezeket egyenként beazonosítottuk, a túránk végét pedig vörös mókusok zárták, akik az egyik nagy tölgyfán szaladtak fel előttünk.

május 15. Természettár
HÓKUSZ – PÓKUSZ -Nincs több varázslat, kiborítottuk a boszorkányok üstjét. De minden babonának van alapja. Egyes élőlényeket már több ezer éve használnak orvosi célokra. Gyógyhatás vagy méreg? Felismered a leghíresebbeket? Inhalálás vagy köpölyözés? Terítéken voltak: Gyógyító növények és állatok a kamillától a piócáig.

június 4. Álmosd
A júniusi szakköri foglalkozás alkalmával az erdei emlősállatok megismerése volt a téma. A gyerekek a foglalkozás alkalmával a magyarországi erdőkben előforduló emlősállatok életével, tulajdonságaival, és az erdei körforgásban betöltött szerepükkel ismerkedtek meg.

június 12. Középkerti Általános Iskola
A hazai orchideafajokról tanultak a hajdúböszörményi szakkörös gyerekek a júniusi foglalkozás alkalmával. A Kárpát-medencében előforduló kosborok, bangók és madársisak mellett a világon előforduló orchideafajok életmódjáról , különleges szaporodásbiológiájukról is

szeptember 13. Hajdúböszörmény
A péntek délutáni szakkör az őszi madárvonulás jegyében telt.
A tanulók megismerhették a madárvonulás különböző változatait, a nagytestű és látványos madárvonuláson felül megtudhatták , hogy létezik „rejtett madárvonulás” is, ami nem olyan látványos, a kisméretű énekesmadarak hosszabb-rövidebb távú migrációja. Beszéltünk a régi hiedelmekről, a vonulás távjairól, az ahhoz szükséges feltételekről, rekordtartókról.
Említésre kerültek a madarak vonulását veszélyeztető faktorok is, úgymint a lelövések, szélkerekek, áramütések.

szeptember 18. Természettár
Életnyomok. Legyünk igazi természetbúvárok! Ismerjük fel az állatokat úgy is, hogy nem látjuk, vagy halljuk őket. Egy megrágott faág, egy elhagyott fészek, vagy egy kis túrás is megmutatja mi járt ott. Megtudtuk mi a kakukknyál vagy hogy néz ki a harkálysatu.

október 15. Hajdúböszörmény Középkert
A kedd délutáni szakkör az őszi madárvonulás jegyében telt.
A madárvonulás sokféleségét mutattuk be, a nagytestű és látványos madárvonuláson felül megtudhatták a gyerekek, hogy létezik „rejtett madárvonulás” is, ami nem olyan látványos, a kisméretű énekesmadarak hosszabb-rövidebb távú migrációja. Beszéltünk a régi hiedelmekről, a vonulás távjairól, az ahhoz szükséges feltételekről, a madarak közti rekordtartókról.
Említésre kerültek a madarak vonulását veszélyeztető faktorok is, úgymint a lelövések, szélerőművek, áramütések.

október 16. Természettár
Téma: Mindent a sünökről.
Megismerkedtünk egy különleges hazai rovarevővel a sünnel, és lelepleztük titkait. Kiderült, hogy visznek e almát a hátukon, és azt is megtudtuk, milyenek az újszülött sünök. Védett állat, és te is lehetsz sünvédő!

október 25. Hajdúböszörmény Bocskai Ált. Isk.
Az októberi szakkörön a tanulók a Magyarországon élő idegenhonos fajokról szerezhettek ismereteket. Először az tájidegen fajokról beszéltünk általánosságban, majd a leggyakrabban előforduló invazív növények és állatokat mutattuk be részletesebben.

november 20. Természettár
Fogas kérdés: november a fogászati hónap, nézzünk be a szájüregbe. A fog a szervezet legkeményebb anyaga, de hogyan épül fel? Megismerkedtünk a rágófogak típusaival és azt is megtudtuk hány foga van a cápáknak.

november 20. Álmosd
A novemberi szakkörön a tanulók a Magyarországon élő, őshonos ragadozó emlősökről szerezhettek ismereteket. Az előadáson a hazánkban előforduló emlősragadozó fajokkal , életmódjukkal és előfordulásukkal ismerkedtek meg a gyerekek.

november 21. Hajdúböszörmény Bocskai Ált. Isk.
A novemberi szakkörön a tanulók a Magyarországon élő, őshonos ragadozó emlősökről szerezhettek ismereteket. Az előadáson a hazai emlősragadozók többnyire rejtett életével és az előforduló fajokkal ismerkedhettek meg a gyerekek.

december 11. Középkerti Általános Iskola
Szerdai szakköri programunk-ami a novemberi szakköri nap pótlása is volt egyben- a baglyok megismerésének jegyében telt. A tanulók vetítéses , interaktív előadás kereteiben ismerkedhettek meg a világ baglyaival, azok élőhelyeivel.
Megtudhatták melyik a legkisebb és a legnagyobb bagoly a világon, mivel táplálkoznak a baglyok, és a különleges képességeikről is szót ejtettünk.
Beszéltünk a hazánkban megtalálható 10 bagolyfajról, és mindegyik madárnak meghallgattuk a hangját is.

december 11. Természettár
Építészet a természetben. Sok állat nem elégszik meg holmi összetákolt búvóhellyel. Vannak köztük igazi tervezőmérnökök. Kiderült hogyan készül egy darázsfészek és miből van a pókháló. Sárgyúró madarak és fészekrakó halak? Megnéztük hogy csinálják.

december 13. Hajdúböszörmény Bocskai Ált. Isk.
Decemberi szakköri programunk a baglyok megismerésének jegyében telt. A tanulók vetítéses , interaktív előadás kereteiben ismerkedhettek meg a világ baglyaival, azok élőhelyeivel.
Megtudhatták melyik a legkisebb és a legnagyobb bagoly a világon, mivel táplálkoznak a baglyok, és a különleges képességeikről is szót ejtettünk.
Beszéltünk a hazánkban megtalálható 10 bagolyfajról, és mindegyik madárnak meghallgattuk a hangját is.

december 17. Középkerti Általános Iskola
A decemberi szakkörön a tanulók a Magyarországon élő, őshonos ragadozó emlősökről szerezhettek ismereteket. Az előadáson a hazai emlősragadozók életével, az előforduló fajokkal ismerkedhettek meg a gyerekek, ezen felül az állatok különleges tulajdonságaiba, viselkedésükbe és érdekes életmódjukba nyerhettek betekintést.

2020.

január 22. Álmosd
Az álmosdi gyerekek az év első szakkörén a pókokról tanulhattak. Megismerhették a pókok testfelépítését , a szokásait, vadászati technikáit.
A hálószövési módszereket is sorra vettük-azoknál a fajoknál, akik ilyen stratégiával táplálkoznak. A viselkedésformáiknak sok időt szenteltünk, a gyerekeknek nagyon izgalmas téma volt a pókok által termelt , különböző hatóanyagú mérgek és az ezekkel való táplálkozási stratégiák.

január 22. Természettár
VÍZ PARTY – Vizsgáljunk meg egy igazi vizes élőhelyet! Induljunk el a parttól, egészen a mély vízbe. Élőlények sokasága tárul elénk. Vannak melyeket szabad szemmel nem is látunk, mások ugyan látható méretűek, mégis ritkán kerülnek a szemünk elé. A papucsállatkától a bölömbikáig, a szitakötőtől a vidráig górcső alá vettük mindet.

január 28. Középkerti Általános Iskola
A kedd délutáni szakkör során nyolclábú lakótársainkat-a pókokat ismerhették meg a gyerekek.
A szakkörösök érdekes pókokkal kapcsolatos ismeretekkel bővíthették a tudásukat, ezen felül a Magyarországon védett és ritka fajokat is bemutattuk nekik.

február 19. Álmosd
Az álmosdi gyerekek a februári szakkörön a hazai kígyófajokról tanulhattak. De előzetesen sok érdekes információt tudhattak meg a világon élő kígyófajokról, az Afrikában és Ausztráliában előforduló veszélyes kígyókról, a Föld legkisebb és leghosszabb kígyóiról.
Ezután áttértünk a magyarországi kígyófajokra, viselkedésükre, megbeszéltük a vadászati és táplálkozási szokásaikat, védelmük fontosságát és lehetőségeit.

február 19. Természettár
KÜLÖNLEGES MADARAK – Az aprócska kolibritől a hatalmas struccig, a sarkvidéki pingvinektől a trópusi papagájokig mind madarak. Világuk lenyűgöző. Megvizsgáltuk a különleges fajokat: fészekrakási technikák és költési módszerek, furcsa tojások és utódgondozási szokások.

február 20. Bocskai Általános Iskola
Januári szakkörünket pótoltuk február 20-án. A téma a pókok megismerése volt. A tanulók megismerték a pókok testfelépítését, vadászati szokásaikat, viselkedési sajátosságaikat.
Ezen felül beszélgettünk a világ pókjairól és a hazai ismertebb és védett pókfajokról is.

február 25. Középkerti Általános Iskola
A hazai hüllőkről, ezen belül a Magyarországon előforduló kígyófajokról szólt a februári szakkör. Beszéltünk a kígyókról általában, kis kitekintés volt a világon előforduló kígyófajokról, a legkisebbről és leghosszabbról, és a Földön előforduló legveszélyesebb kígyókról is.
Ezután áttértünk a magyarországi sikló és viperafajokra. Bemutattuk az életmódjukat, anatómiájukat, és a kultúrában megjelenő szerepüket.

február 27. Bocskai Általános Iskola
Hazánk egyes részein is farkasszemet nézhetünk egy-két kígyóval. Országunk némely területein is élnek példányok, melyekről nem árt megtudni pár dolgot, ha véletlenül szembe találkozunk eggyel túrázás közben. Így a februári szakkör a hazai hüllőkről, ezen belül a Magyarországon előforduló kígyófajokról szólt. Beszéltünk a kígyókról általában, kis kitekintés volt a világon előforduló kígyófajokról, a legkisebbről és leghosszabbról, és a Földön előforduló legveszélyesebb kígyókról is.
Ezután áttértünk a magyarországi sikló és viperafajokra. Bemutattuk az életmódjukat, anatómiájukat, és a kultúrában megjelenő szerepüket.

 

április 22. Természettár (Virtuális szakkör)
A járványhelyzet miatti korlátozások következtében a szakköri foglalkozások márciusban szüneteltek. Áprilisban áttértünk a “virtuális foglalkozásokra”, ezek első alkalma a Természettárban volt. Váradi Zoltán a Föld Napja alkalmából, Skype-on tartott foglalkozásán 14 fő gyermek illetve a szakkörvezető és segítője vett részt. Az előadás a Debrecen Nagyerdei park és környezete botanikai és zoológiai értékeiről, azok védelméről, az állatok növények felismeréséről szólt. A gyerekek visszajelzése szerint nagyon élvezték az interaktív programot, és igen aktívak voltak, az előadónak kérdéseket tettek fel, és ők is válaszoltak a nekik feltett kérdésekre. Az alábbi képernyőképek betekintést engednek a szakkör menetébe.

május 13. Természettár (Virtuális szakkör)
Skype-on tartott foglalkozásunkon 19 fő vett részt, a téma az előző folytatása, a debreceni Nagyerdő élővilága, a jellegzetes növények, állatok és a természetvédelmi összefüggések megbeszélése volt. A gyerekek ismét igen aktívak voltak, a programot sikerült ismét interaktív módon, a lehetőségek maximális kihasználásával megtartani.

május 27. Természettár (Virtuális szakkör)
Skype-n tartott foglalkozásunkon 14 fő vett részt, az előzőekhez hasonlóan igen aktívan, kérdéseket feltéve, illetve kérdésekre válaszolva. A téma a vizes élőhelyek élővilágának megismerése volt, “Vízparty” címmel.

június 10. Természettár (Virtuális szakkör)
A félév évadzáró foglalkozását ismét Skype-on tartottuk meg, melyen 8 fő vett részt. A programon a legutóbb elkezdett témát, a vizek, vízpartok élővilágát beszéltük meg, és a szerzett ismereteket a foglalkozás végén játékos vetélkedővel mélyítettük el.